Kommunalt oppdrag

Melhus kommune er oppdragsgiver, og Einar Aune konfererer med skogbruksansvarlig i kommunen, Ole John Sæther

Perfekte forhold

Det er ikke ofte skogsentreprenør Einar Aune har så fine forhold å jobbe under som på Gravråksmoen. Ofte står skogen som skal hugges på "kant", det er bløtt, og som oftest lite med veier. På Gravråksmoen er hele området flatt, det er veier på kryss og tvers gjennom hele området, noen av dem har til og med fast dekke.