Skoginformasjon

Ord og uttrykk

Volum skogsvirke måles i

  • kubikkmeter, dvs m³= 1000 liter rommål
  • fastkubikk, netto virkesvolum, gjerne målt "under bark" / ub
  • løskubikk, flis eller ved måles gjerne i løskubikk " med luft mellom". Fastmasseprosent sier hvor mye av volumet som er fast virke. Flis har gjerne en fastmasseprosent på 35-40 %, stablet ved har en fastmasseprosent på ca 65 %.
  • skogskubikk er slik skogbruksplaner ofte oppgir stående volum eller tilvekst i skogen. Skogskubikk er fastkubikk under bark men med "topp og avfall". Dvs. råte, bult, topp og miljøhensyn må trekkes fra skogskubikk for å få "salgskubikk", ofte 10-20% reduksjon.
  • favn (ved), 1 favn er ved i 60 cm lengde lagt i vedla 2 meter langt og 2 meter høyt (evt 4x1 m)
  • Areal måles i dekar (daa) som tilsvarer 1000 kvadratmeter i Sverige, og de fleste andre land , brukes hektar (ha) for areal. 1 hektar = 10 dekar. kvadratkilometer, tilsvarer 1000 dekar (eller 100 hektar)
  • dekar (daa) som tilsvarer 1000 kvadratmeter
  • i Sverige, og de fleste andre land , brukes hektar (ha) for areal. 1 hektar = 10 dekar.
  • kvadratkilometer, tilsvarer 1000 dekar (eller 100 hektar)

Kalkulatorer

Skogbehandling

Skogfond

Skogsbilveger

Klimakalkulator (NY!)

  • Skogbrukets klimakalkulator (Skogselskapet/Skogbrukets kursinstitutt) - Dette er en kalkulator der du som skogeier kan finne ut hvilken innsats skogen din gjør i kampen for et bedre klima.